Ecole de Katori Shinto Ryu (kenjutsu, bojutsu, naginata-jutsu, iaido)
et de Kobudo d'Okinawa (bo, sai, tonfa, kama).


Du 21 au 24 juillet 2016
Stage Internationnal de Katori Shinto Ryu
dirigé par
Sugino Senseï

Renseignements: info@shishinkan.be Affiche (détails)